Passa al contingut principal

La fiabilitat de les fonts d'Internet / La fiabilidad de las fuentes de Internet


Ja sigui per comoditat, o per rapidesa, o per abundància d'informació, s'accedeix cada vegada més a les fonts que proporciona l'Internet; doncs bé, aquest fet regenera constantment el debat sobre la fiabilitat del que es publica. Sense cap barrera tecnològica i econòmica, i a excepció dels casos de governs no democràtics de països com la Xina que encara apliquen la censura a la Xarxa, una bona part dels habitants del planeta poden accedir lliurament a tot tipus d'informació sense cap mena de filtre que ho impedeixi. Consegüentment,  també implica que qualsevol persona pugui dir, escriure o divulgar el que vulgui sobre qualsevol tema, incloent des de rumors malintencionats, notícies falses i elucubracions equivocades sense cap mena de rigor. Però també es pot trobar fonts "brillants, profundes, rigoroses i desbordants de passió i coneixements" (HERNÁNDEZ 2008) que proporcioni a l'usuari el que busca.

En un increment exponencial i constant de les fonts que es poden localitzat, als usuaris produeix un cert vertigen la tasca de recerca del que es busca. És per això que per una banda davant l'ordinador cal exercitar el propi criteri i la capacitat crítica (HERNÁNDEZ 2008) i per altre cal ser estratègic per seleccionar la informació (FUENTES 2001). Per tant, caldrà anar incorporant l’aprenentatge de com trobar digitalment la informació en l'àmbit educatiu, essent aquest un dels grans reptes del futur immediat de l'ensenyament en el camp de l’ús de les TIC.

En aquest treball s'analitzarà respecte a la recerca d'informació quins són els riscos que es poden produir, quina és la estratègia correcta, quins són els criteris d'avaluació de la fiabilitat, i quines són les principals.Els riscos relacionats amb la recerca d'informació a Internet.


Tal com s'ha comentat en la introducció, "les persones freqüentment necessitem informació per realitzar les nostres activitats, i moltes vegades la podem obtenir en Internet d'una manera ràpida, còmode i econòmica que en el món físic" (MARQUÈS 2009), però aquest fet comporta tot un seguit de riscos que s'enumeren en aquest apartat:
 

Accés a informació gens fiable i falsa.

En una navegació en la recerca d'informació podem comprovar com existeix molta informació antiga i errònia. La seva utilització pot crear problemes, per exemple, a l'estudiant que la utilitza en un treball de recerca o pot aportar dades que arruïnin una actuació empresarial.
 

Dispersió i pèrdua de temps.

Es perd moltes vegades el temps en localitzar la informació que es necessita; per tant, és fàcil que navegar per l'immens mar informatiu que aporta la xarxa provoqui situacions de pèrdua de la noció i que la feina principal per la qual es fa la recerca no es realitzi.
 

Accés dels nens i adolescents a informació inapropiada i nociva. 

Independentment dels perills que provoquen als nens i adolescents les webs amb temàtica explícitament pornogràfica o violenta, existeixen altres que a pesar de contenir informació científica, poden resultar inapropiades i fins i tot nocives perquè afecten al desenvolupament cognitiu i afectiu dels menors pel mode explícit i impactant de com s'aborden els temes o la cruesa de les imatges relacionades lateralment o directament amb el sexe, la violència, les drogues, determinats fets històrics, etc.

Accés a informació perillosa, immoral i il·lícita.

Desgraciadament, a la xarxa existeix informació molt poc recomanable i amb continguts considerats delictius com podria ser la pornografia infantil, l'apologia de la violència, el terrorisme, el racisme, la xenofòbia, la pedofília, la privació de la llibertat que fomenten algunes sectes, el consum de drogues, la participació en ritus satànics, el robatori o fins i tot l'apologia i ajuda al suïcidi.

La inabastable globalitat d'Internet i la falta de control per les legislacions d'alguns països fan possible la seva existència, encara que en altres estats més avançats s'hagin creat departaments policials per perseguir i detenir als autors que realitzen aquests tipus d'actuacions en l'àmbit informàtic. En aquesta qüestió, la policia insisteix constantment en la necessitat que els ciutadans denunciïn a totes a aquestes webs per tal de que la justícia pugui actuar contra elles.La estratègia correcta en la recerca de fonts.


En l'acció de recerca de fonts hi ha una premissa fonamental: cal ser estratègic per tal d'obtenir bons resultats. "Els usuaris menys estratègics actuen per assaig i error sense traçar un pla previ, sense conèixer quins recursos de recerca existeixen i quins poden resultar més adequats en cada cas" (FUENTES 2001). Clarificar quines son les paraules clau i els criteris més fiables per seleccionar les adreces en funció de l'idioma, l'àmbit geogràfic i l'àmbit temàtic és fonamental pel veritable usuari estratègic; el no estratègic quan no troba el que desitja dona per acabada la recerca sense efectuar una revisió de com l'ha fet. En canvi, l'usuari estratègic segueix un procés que implica una revisió constant de la recerca efectuada tan si aquesta està relacionada amb el domini dels seus coneixements o no.

 

Criteris per a avaluar la qualitat i fiabilitat de les fonts


La lliure accessibilitat de l'usuari li obliga a determinar si el contingut exposat compleix amb les expectatives de veracitat; aquest fet provoca un dels problemes més comuns en l'anàlisi de continguts d'Internet com és la carència de procediments que certifiquin la fiabilitat dels documents exposats (FORNAS 2003). De fet, no hi han estudis suficientment representatius sobre l'avaluació dels continguts d'Internet per l'inabastable que representa; per tant no és possible establir regles estrictes de fiabilitat i que sigui l'internauta que disposi d’una sèrie de directrius pròpies que li permetin avaluar la informació. En Ricardo Fornas (2003) recomana les següents eines per disposar d'uns criteris mínims a l'hora de triar la informació:


Autoritat

En la pàgina consultada ha d'estar identificat el responsable, col·lectiu de persones o l'entitat o institució autora del contingut, valorant-se especialment si l'autoria pertany a centres d'investigació, organismes oficials o a universitats. En tot moment, a la pàgina han de figurar dades de contacte com una adreça de correu electrònic com a mínim, afegint-se també de manera opcional una adreça de pàgina web, una de postal, un número de telèfon o de fax.

Credencials

Anant més enllà de la definició de credencials com a "documents que acrediten els nomenaments de funcionaris públics i que serveixen perquè hom li doni possessió de la seves places" segons el Diccionari de la Llengua Catalana de l'Enciclopèdia Catalana, en particular s'ha d'entendre com els elements que han de permetre saber quin és el tipus d'activitat o qualificació dels autors responsables del continguts:
 • Acreditació d'aptitud professional. Com a premissa inicial, una titulació oficial és un document que demostra que una persona ha demostrat tenir els suficients coneixements per a desenvolupar una activitat laboral o professional. Si cal, s'ha de comprovar per altres fonts l'autenticitat d'aquestes titulacions i altres aspectes del currículum acadèmic i biogràfic.
 • Les certificacions de permisos oficials pel desenvolupament d'una activitat o servei també poden avalar el grau de fiabilitat d'un contingut en front de persones amateurs o aficionades.
 • La informació generada des d'entitats legals i representatives per la seva credibilitat científica en front de fonts oficioses o extraoficials.
 • El prestigi d'una persona dins de la seva activitat o en l'ocupació professional en la comunitat a la qual pertanya.
 • Sistemes de certificació que avalen la fiabilitat de la informació que es pot obtindre d'una pàgina. En temàtiques sensibles com les ciències de la salut, les finances o el comerç electrònic existeixen certificacions oficials en alguns països com els Estats Units.

Inteligibilitat del missatge

Comprensibilitat
Els documents que aportin les fonts han de ser correctes ortogràficament i gramaticalment. Pot existir ocasionalment algun error, malgrat tot, un document ple de faltes denota a priori una deficiència formativa. També es molt important l'estructura del text, no essent el mateix una notícia que una opinió personal o una hipòtesi científica. És evident que sempre s'ha de descartar qualsevol text que desqualifiqui amb insults o que ridiculitzi a terceres persones.

Raonament i mètode

 • Els continguts de la pàgina han d'estar estructurats perquè es pugui diferenciar quina és la informació i quina és l'opinió.
 • Tot tipus d'informació que aparegui en una pàgina haurà de comparar-se amb altres fonts que presentin continguts similars.
 • Una pàgina seriosa que tracti de temàtiques delicades com per exemple les dedicades a la salut o la medicina haurà d'advertir i aconsellar sobre l'ús incorrecte de la informació.
 • Els continguts que abordin un treball d'investigació o d'hipòtesi científica hauran d'explicar la metodologia utilitzada, descriure els processos experimentals i relacionar les possibles fonts bibliogràfiques.

Originalitat
Qualsevol contingut haurà d'indicar si és original o si està realitzat o inspirat en altres fonts i materials. En aquest sentit es pot trobar diverses tendències dels autors: els que preserven els drets d'autor amb una finalitat purament lucrativa a través de les societats d'autors i els que preserven els drets d'autor però sense finalitat lucrativa i amb el desig de compartir la informació; per aquests últims resulta una bona solució la llicència gratuïta de Creative Commons que tal com consta en la seva web http://cat.creativecommons.org/ "és una corporació sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu d'oferir un tipus de llicències a aquelles persones que no volen tenir tots els drets sobre les seves obres com els ofereix la llei de la propietat intel·lectual. Creiem que hi ha una demanda no satisfeta de sistemes per fer saber d'una manera clara al món que hi ha "Alguns drets reservats" o fins i tot "Cap dret reservat" sobre les obres d'aquestes persones. Per qualsevol motiu, molts usuaris volen compartir la seva obra i la possibilitat de reutilitzar modificar i distribuir amb altres usuaris. Creative Commons intenta ajudar a la gent a expressar la seva preferència per aquesta forma de compartir material, oferint un paquet de llicències sense càrrec en el seu".

Alteracions i omissions
Els continguts han de ser publicats en la seva integritat i advertir en el cas de que siguin resums, extractes parcials o sinopsis de la temàtica que es tracti.

Usabilitat
Des d'una definició col·loquial, la usabilitat es pot definir "com la facilitat d'us, ja sigui d'una pàgina web, d'una aplicació informàtica o del qualsevol altre sistema que pugui interactuar amb un usuari" (MANCHÓN 2002). Així mateix, l’Organització Internacional per a la Estandardització (ISO) ofereix dos definicions del terme, essent la que té la referència ISO/IEC 9126 la més adequada en l'àmbit que estem parlant: "La usabilitat es refereix a la capacitat d'un software de ser comprès, après, usat i ser atractiu per l'usuari, en condicions específiques d'ús". Aquests conceptes impliquen que per molt rigorós i interessant que sigui un contingut sinó està "mostrat" en una web d'una manera adequada no generarà la suficient confiança per a la seva consulta.

Independència i imparcialitat
No seran fonts fiables les que no separin el seu contingut dels missatges publicitaris, promocions de productes i serveis, recomanacions comercials o qualsevol altre tècnica de mercadotècnia. Els missatges d'opinions unidireccionals sense exposicions clares i que no permetin la interactivitat amb l'usuari perquè aquest pugui opinar al respecte no seran fiables. Un exemple seria la web d'un polític que no permet que la seva opinió pugui ser opinable.
 

Vigència
Un fet molt important en la recerca d'informació és la seva vigència en el temps; per exemple, parlar d'un ordinador Mac amb un text publicat fa 15 anys no serveix per explicar les característiques dels fabricats a l'any 2012. Tots els texts hauran d'indicar la data de la seva creació i publicació o la de la darrera d'actualització o revisió.

Un bon indicador de la vigència d'un document és també la quantitat d'enllaços hipertextuals que poden localitzar en el text d'una font d'Internet. Quant major sigui el número d'aquests enllaços actius que funcionen com a una consulta bibliogràfica -en línia- millor valoració s'haurà de fer de la pàgina consultada.
  
Utilitat
Cal partir de la llibertat de l'usuari a l'hora de decidir la utilitat d'un contingut localitzat a través de la Xarxa, però aquest haurà de determinar els següents aspectes per encertar el que és útil o no:

 • Format dels continguts per tal de que s'adaptin a les seves necessitats informatives.
 • Audiència final a la que es destina el text. Quan més professionalitzada i especialitzada sigui la font més fiabilitat tindrà en front de d'una altre més divulgativa.
 • Contingut elaborat per la pròpia web.


Les principals fonts utilitzades a l'Internet


No es disposen de dades globals de quines són les fonts més utilitzades a l'Internet; no obstant, a la Universitat d'Illinois es va publicar al març del 2010 una interessant investigació de quines són les que utilitzaven estudiants de sis universitats dels Estats Units (FLORES 2010). En contra del que es podria pensar en plena era digital, la font principal que utilitzaven eren les lectures del curs (97%), seguida de la recerca a través del cercador Google (95%), les bases acadèmiques (93%), el Catàleg d'Accés Públic en Línia (90%), la Wikipedia (85%), l'enciclopèdia Britànica (61%) i els blocs (25%).

Aquest estudi s'atura especialment ha analitzar la consulta que efectuen els estudiants de la Wikipedia (la Viquipèdia és la versió catalana), arribant a la conclusió que es consulta per obtenir unes primeres nocions d'una temàtica, però que no en té una credibilitat definitiva per a realitzar una investigació profunda. Per dir-ho d'una altre manera, la Wikipedia és molt utilitzada per una primera aproximació com si fos una de les primeres passes a fer. El que no pot negar ningú és que la Wikipedia és una enciclopèdia lliure, constantment actualitzada, que incita el treball en equip i participatiu, que és accessible, comprensible i que aprofita les possibilitats hipertextuals d'Internet; tampoc es pot oblidar que encara que sigui una font participativa no significa que no tingui unes normes bàsiques que aposten clarament per utilitzar fonts fiables, independents i publicades.

Una altre font que ha evolucionat exponencialment en el darrers anys és la utilització de cercadors com Google, Yahoo o Bing, essent el més utilitzat Google pels serveis que ofereix: per exemple, en aquest cercador es pot traduir un text en qualsevol de les llengües més importants del món (inclòs el català) i es pot consultar llibres sencers i revistes científiques a través de la seva aplicació Google Books; també a través d'aquest cercador podem trobar multitud de treballs científics seriosos que ja no es publiquen en paper sinó en arxius digitals com el popular PDF d'Adobe.

En l'àmbit dels blocs, cal dir que la tendència és la creació de portals o blocs que aglutinin xarxes de pàgines sobre temàtiques que han estat triades per la seva seriositat i fiabilitat; aquestes les estan creant persones amb prestigi acadèmic i social que creuen que certs coneixements estan aflorant gràcies a la creació dels anomenats blocaires.Conclusió


Probablement, la principal conclusió final sigui una obvietat: que en definitiva el que és més efectiu és exercitar, davant de les fonts que proporciona Internet, el propi criteri i la capacitat crítica; o sigui, no utilitzar mai informació que no es pugui contrastar, referenciar o verificar per altres fonts i que puguin correspondre a còpies o a texts plagiats.

Finalment, també serà important el ser estratègic en la recerca de les fonts i adquirir criteris per a avaluar-les. Així com, estar al dia i conèixer les novetats pel que respecta al coneixement de les possibilitats tècniques que Internet pot oferir, serà imprescindible per assolir bones fites en l’anàlisi dels continguts.Bibliografia


FLORES, Pepe (2010). "¿Debe considerarse Wikipedia como una fuente fiable?". [en línia] http://alt1040.com/2010/03/debe-considerarse-wikipedia-como-una-fuente-fiable. [4/6/2010]

FORNAS, Ricardo (2003). "Criterios para evaluar la calidad y fiabilidad de los contenidos en internet". [en línia] http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/viewFile/226/282. [3/6/2010]

FUENTES, Marta (2001). "Naufragar en Internet. Estrategias de búsqueda de información en redes telemáticas". [en línia] http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/0109037/fuentes.html. [4/6/2010]

HERNÁNDEZ, Raúl (2008). "La fiabilidad de las fuentes". [en línia] http://www.digitalycia.com/2008/12/03/la-fiabilidad-de-las-fuentes/. [3/6/2010]

MANCHÓN, Eduardo (2002). "¿Qué es la usabilidad? Definición". [en línia] http://www.ainda.info/que_es_usabilidad.htm. [3/6/2010]

MARQUÈS, Pere (1999, revisat al 2009). "Los riesgos de internet. Consejos para su uso seguro. Habilidades necesarias para utilizar Internet". [en línia] http://peremarques.pangea.org/habilweb.htm. [3/6/2010]

RICARDO, Ricardo (2008). "¿Es fiable internet?". [en línia] http://redacciones.wordpress.com/2008/09/08/%C2%BFes-fiable-internet/. [4/6/2010]

WIKIPEDIA (2010). “Fuentes fiables”. [en línia]
http://es.wikipedia.org/wiki/WPFF. [5/6/2010]


______________
 


VERSIÓN EN CASTELLANO


Ya sea por comodidad, o por rapidez, o por abundancia de información, accede cada vez más a las fuentes que proporciona el Internet, pues bien, este hecho regenera constantemente el debate sobre la fiabilidad de lo publicado. Sin ninguna barrera tecnológica y económica, ya excepción de los casos de gobiernos no democráticos de países como China que aún aplican la censura en la Red, una buena parte de los habitantes del planeta pueden acceder libremente a todo tipo de información sin ningún tipo de filtro que lo impida. Por consiguiente, también implica que cualquier persona pueda decir, escribir o divulgar lo que quiera sobre cualquier tema, incluyendo desde rumores malintencionados, noticias falsas y elucubraciones equivocadas sin rigor. Pero también se puede encontrar fuentes "brillantes, profundas, rigurosas y desbordantes de pasión y conocimientos" (HERNÁNDEZ 2008) que proporcione al usuario lo que busca. 

En un incremento exponencial y constante de las fuentes que se pueden localizado, los usuarios produce un cierto vértigo la tarea de búsqueda de lo que se busca. Es por ello que por un lado ante el ordenador hay que ejercitar el propio criterio y la capacidad crítica (HERNÁNDEZ 2008) y por otro hay que ser estratégico para seleccionar la información (FUENTES 2001).  

Por lo tanto, habrá que ir incorporando el aprendizaje de cómo encontrar digitalmente la información en el ámbito educativo, siendo éste uno de los grandes retos del futuro inmediato de la enseñanza en el campo del uso de las TIC. 

En este trabajo se analizará respecto a la búsqueda de información cuáles son los riesgos que se pueden producir, cuál es la estrategia correcta, cuáles son los criterios de evaluación de la fiabilidad, y cuáles son las principales.


Los riesgos relacionados con la búsqueda de información en Internet.


Como se ha comentado en la introducción, "las personas frecuentemente necesitamos información para realizar nuestras actividades, y muchas veces la podemos obtener en Internet de una manera rápida, cómoda y económica que en el mundo físico" (MARQUÉS 2009), pero este hecho conlleva una serie de riesgos que se enumeran en este apartado:


Acceso a información nada fiable y falsa.

En una navegación en la búsqueda de información podemos comprobar como existe mucha información antigua y errónea. Su utilización puede crear problemas, por ejemplo, al estudiante que la utiliza en un trabajo de investigación o puede aportar datos que arruinen una actuación empresarial.

Dispersión y pérdida de tiempo.

Se pierde muchas veces el tiempo en localizar la información que se necesita, por lo que es fácil que navegar por el inmenso mar informativo que aporta la red provoque situaciones de pérdida de la noción de que el trabajo principal por la que se hace la búsqueda no se realice.

Acceso de los niños y adolescentes a información inapropiada y nociva.  

Independientemente de los peligros que provocan los niños y adolescentes las webs con temática explícitamente pornográfica o violenta, existen otros que a pesar de contener información científica, pueden resultar inapropiadas e incluso nocivas porque afectan al desarrollo cognitivo y afectivo de los menores por el modo explícito e impactante de cómo se abordan los temas o la crudeza de las imágenes relacionadas lateralmente o directamente con el sexo, la violencia, las drogas, determinados hechos históricos, etc.

Acceso a información peligrosa, inmoral e ilícita.

Desgraciadamente, en la red existe información muy poco recomendable y con contenidos considerados delictivos como podría ser la pornografía infantil, la apología de la violencia, el terrorismo, el racismo, la xenofobia, la pedofilia, la privación de la libertad que fomentan algunas sectas , el consumo de drogas, la participación en ritos satánicos, el robo o incluso la apología y ayuda al suicidio. 

La inalcanzable globalidad de Internet y la falta de control por las legislaciones de algunos países hacen posible su existencia, aunque en otros estados más avanzados se hayan creado departamentos policiales para perseguir y detener a los autores que realizan este tipo de actuaciones en el ámbito informático. En esta cuestión, la policía insiste constantemente en la necesidad de que los ciudadanos denuncien a todas a estas webs para que la justicia pueda actuar contra ellas.


La estrategia correcta en la búsqueda de fuentes.


En la acción de búsqueda de fuentes hay una premisa fundamental: hay que ser estratégico para obtener buenos resultados. "Los usuarios menos estratégicos actúan por ensayo y error sin trazar un plan previo, sin conocer qué recursos de investigación existen y cuáles pueden resultar más adecuados en cada caso" (FUENTES 2001). Clarificar cuáles son las palabras clave y los criterios más fiables para seleccionar las direcciones en función del idioma, el ámbito geográfico y el ámbito temático es fundamental para el verdadero usuario estratégico, el no estratégico cuando no encuentra lo que desea da por acabada la búsqueda sin efectuar una revisión de cómo lo ha hecho. En cambio, el usuario estratégico sigue un proceso que implica una revisión constante de la investigación efectuada tanto si ésta está relacionada con el dominio de sus conocimientos o no.


 

Criterios para evaluar la calidad y fiabilidad de las fuentes


La libre accesibilidad del usuario le obliga a determinar si el contenido expuesto cumple con las expectativas de veracidad; este hecho provoca uno de los problemas más comunes en el análisis de contenidos de Internet como es la carencia de procedimientos que certifiquen la fiabilidad de los documentos expuestos (Fornas 2003). De hecho, no hay estudios suficientemente representativos sobre la evaluación de los contenidos de Internet por el inalcanzable que representa, por tanto no es posible establecer reglas estrictas de fiabilidad y que sea el internauta que disponga de una serie de directrices propias que le permitan evaluar la información. Ricardo Fornas (2003) recomienda las siguientes herramientas para disponer de unos criterios mínimos a la hora de elegir la información:


Autoridad

En la página consultada debe estar identificado el responsable, colectivo de personas o la entidad o institución autora del contenido, valorándose especialmente si la autoría pertenece a centros de investigación, organismos oficiales o universidades. En todo momento, en la página deben figurar datos de contacto como una dirección de correo electrónico como mínimo, añadiéndose también de manera opcional una dirección de página web, una de postal, un número de teléfono o de fax.

Credenciales

Yendo más allá de la definición de credenciales como "documentos que acrediten los nombramientos de funcionarios públicos y que sirven para que se le dé posesión de la sus plazas" según el Diccionario de la Lengua Catalana de la Enciclopedia Catalana, en particular se ha de entender cómo los elementos que deben permitir saber cuál es el tipo de actividad o calificación de los autores responsables de los contenidos:
 • Acreditación de aptitud profesional. Como premisa inicial, una titulación oficial es un documento que demuestra que una persona ha demostrado tener los suficientes conocimientos para desarrollar una actividad laboral o profesional. Si es necesario, se debe comprobar por otras fuentes la autenticidad de estas titulaciones y otros aspectos del currículo académico y biográfico.
 • Las certificaciones de permisos oficiales para el desarrollo de una actividad o servicio también pueden avalar el grado de fiabilidad de un contenido en frente de personas amateurs o aficionadas.
 • La información generada desde entidades legales y representativas por su credibilidad científica en frente de fuentes oficiosas o extraoficiales.
 • El prestigio de una persona dentro de su actividad o en el empleo profesional en la comunidad a la que pertenezca.
 • Sistemas de certificación que avalan la fiabilidad de la información que se puede obtener de una página. En temáticas sensibles como las ciencias de la salud, las finanzas o el comercio electrónico existen certificaciones oficiales en algunos países como Estados Unidos.


Inteligibilidad del mensaje

Comprensibilidad

Los documentos que aporten las fuentes deben ser correctos ortográfica y gramaticalmente. Puede existir ocasionalmente algún error, sin embargo, un documento lleno de faltas denota a priori una deficiencia formativa. También es muy importante la estructura del texto, no siendo lo mismo una noticia que una opinión personal o una hipótesis científica. Es evidente que siempre hay que descartar cualquier texto que descalifique con insultos o que ridiculice a terceras personas.

Razonamiento y método

 • Los contenidos de la página deben estar estructurados para que se pueda diferenciar cuál es la información y cuál es la opinión.
 • Todo tipo de información que aparezca en una página deberá compararse con otras fuentes que presenten contenidos similares.
 • Una página seria que trate de temáticas delicadas como por ejemplo las dedicadas a la salud o la medicina deberá advertir y aconsejar sobre el uso incorrecto de la información.
 • Los contenidos que aborden un trabajo de investigación o de hipótesis científica deberán explicar la metodología utilizada, describir los procesos experimentales y relacionar las posibles fuentes bibliográficas.
 •  

Originalidad

Cualquier contenido deberá indicar si es original o si está realizado o inspirado en otras fuentes y materiales. En este sentido se puede encontrar varias tendencias de los autores: los que preservan los derechos de autor con una finalidad puramente lucrativa a través de las sociedades de autores y los que preservan los derechos de autor pero sin ánimo de lucro y con el deseo de compartir la información; por estos últimos resulta una buena solución la licencia gratuita de Creative Commons que tal como consta en su web http://cat.creativecommons.org/ "es una corporación sin ánimo de lucro fundada con el objetivo de ofrecer un tipo de licencias a aquellas personas que no quieren tener todos los derechos sobre sus obras como los ofrece la ley de la propiedad intelectual. Creemos que hay una demanda no satisfecha de sistemas para hacer saber de una manera clara al mundo que hay "Algunos derechos reservados" o incluso "ningún derecho reservado" sobre las obras de estas personas. Por cualquier motivo, muchos usuarios quieren compartir su obra y la posibilidad de reutilizar modificar y distribuir con otros usuarios. Creative Commons intenta ayudar a la gente a expresar su preferencia por esta forma de compartir material, ofreciendo un paquete de licencias sin cargo en el suyo ".

Alteraciones y omisiones

Los contenidos deben ser publicados en su integridad y advertir en el caso de que sean resúmenes, extractos parciales o sinopsis de la temática que se trate.

Usabilidad

Desde una definición coloquial, la usabilidad se puede definir "como la facilidad de uso, ya sea de una página web, de una aplicación informática o del cualquier otro sistema que pueda interactuar con un usuario" (MANCHÓN 2002 ). Asimismo, la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) ofrece dos definiciones del término, siendo la que tiene la referencia ISO / IEC 9126 la más adecuada en el ámbito que estamos hablando: "La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones específicas de uso ". Estos conceptos implican que por muy riguroso e interesante que sea un contenido sino está "mostrado" en una web de una manera adecuada no generará la suficiente confianza para su consulta.

Independencia e imparcialidad

No serán fuentes fiables las que no separen su contenido de los mensajes publicitarios, promociones de productos y servicios, recomendaciones comerciales o cualquier otra técnica de mercadotecnia. Los mensajes de opiniones unidireccionales sin exposiciones claras y que no permitan la interactividad con el usuario para que éste pueda opinar al respecto no serán fiables. Un ejemplo sería la web de un político que no permite que su opinión pueda ser opinable.

Vigencia

Un hecho muy importante en la búsqueda de información es su vigencia en el tiempo, por ejemplo, hablar de un ordenador Mac con un texto publicado hace 15 años no sirve para explicar las características de los fabricados en el año 2010. Todos los textos deberán indicar la fecha de su creación y publicación o la de la última de actualización o revisión. 

Un buen indicador de la vigencia de un documento es también la cantidad de enlaces hipertextuales que pueden localizar en el texto de una fuente de Internet. Cuanto mayor sea el número de estos enlaces activos que funcionan como una consulta bibliográfica-en línea-mejor valoración se deberá hacer de la página consultada.

Utilidad

Hay que partir de la libertad del usuario a la hora de decidir la utilidad de un contenido localizado a través de la Red, pero este deberá determinar los siguientes aspectos para acertar lo que es útil o no:
 • Formato de los contenidos para que se adapten a sus necesidades informativas.
 • Audiencia final a la que se destina el texto. Cuando más profesionalizada y especializada sea la fuente más fiabilidad tendrá en frente de de otra más divulgativa.
 • Contenido elaborado por la propia web.


Las principales fuentes utilizadas en el Internet


No se disponen de datos globales de cuáles son las fuentes más utilizadas en el Internet, no obstante, en la Universidad de Illinois se publicó en marzo de 2010 una interesante investigación de cuáles son las que utilizaban estudiantes de seis universidades de Estados Unidos (FLORES 2010). En contra de lo que se podría pensar en plena era digital, la fuente principal que utilizaban eran las lecturas del curso (97%), seguida de la investigación a través del buscador Google (95%), las bases académicas (93%), el Catálogo de Acceso Público en Línea (90%), la Wikipedia (85%), la enciclopedia Británica (61%) y los blogs (25%). 


Este estudio se detiene especialmente a analizar la consulta que efectúan los estudiantes de la Wikipedia (la Wikipedia es la versión catalana), llegando a la conclusión de que se consulta para obtener unas primeras nociones de una temática, pero que no tiene una credibilidad definitiva para realizar una investigación profunda. Para decirlo de otra manera, la Wikipedia es muy utilizada por una primera aproximación como si fuera una de los primeros pasos a hacer. Lo que nadie puede negar es que la Wikipedia es una enciclopedia libre, constantemente actualizada, que incita al trabajo en equipo y participativo, que es accesible, comprensible y que aprovecha las posibilidades hipertextuales de Internet; tampoco se puede olvidar que aunque sea una fuente participativa no significa que no tenga unas normas básicas que apuestan claramente por utilizar fuentes fiables, independientes y publicadas.

Otra fuente que ha evolucionado exponencialmente en los últimos años es la utilización de buscadores como Google, Yahoo o Bing, siendo el más utilizado Google por los servicios que ofrece: por ejemplo, en este buscador se puede traducir un texto en cualquiera de las lenguas más importantes del mundo (incluido el catalán) y se puede consultar libros enteros y revistas científicas a través de su aplicación Google Books, también a través de este buscador podemos encontrar multitud de trabajos científicos serios que ya no se publican en papel sino en archivos digitales como el popular PDF de Adobe. 

En el ámbito de los bloques, hay que decir que la tendencia es la creación de portales o blogs que aglutinen redes de páginas sobre temáticas que han sido elegidas por su seriedad y fiabilidad; éstas las están creando personas con prestigio académico y social que creen que ciertos conocimientos están aflorando gracias a la creación de los llamados bloggers.

 

 

Conclusión


Probablemente, la principal conclusión final sea una obviedad: que en definitiva lo que es más efectivo es ejercitar, ante las fuentes que proporciona Internet, el propio criterio y la capacidad crítica, o sea, no utilizar nunca información que no se pueda contrastar, referenciar o verificar por otras fuentes y que puedan corresponder a copias o textos plagiados. 


Finalmente, también será importante el ser estratégico en la búsqueda de las fuentes y adquirir criterios para evaluarlas. Así como, estar al día y conocer las novedades en lo que respecta al conocimiento de las posibilidades técnicas que Internet puede ofrecer, será imprescindible para alcanzar buenas metas en el análisis de los contenidos.

 

 

Bibliografía


FLORES, Pepe (2010). "¿Debes considerarse Wikipedia como una fuente fiable?". [En línea] http://alt1040.com/2010/03/debe-considerarse-wikipedia-como-una-fuente-fiable. [04/06/2010] 


Fornas, Ricardo (2003). "Criterios para evaluar la calidad y fiabilidad de los Contenidos en Internet". [En línea] http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/viewFile/226/282. [06/03/2010] 

FUENTES, Marta (2001). "Naufragar en Internet. Estrategias de búsqueda de información en redes telemáticas". [En línea] http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/0109037/fuentes.html. [04/06/2010]

HERNÁNDEZ, Raúl (2008). "La fiabilidad de las Fuentes". [En línea] http://www.digitalycia.com/2008/12/03/la-fiabilidad-de-las-fuentes/. [06/03/2010]MANCHÓN, Eduardo (2002). "¿Qué es la usabilidad? Definición". [En línea] http://www.ainda.info/que_es_usabilidad.htm. [06/03/2010]

MARQUÉS, Pere (1999, revisado en 2009). "Los riegos de internet. Consejos para apoyo uso seguro. Habilidades necesarias para utilizar Internet". [En línea] http://peremarques.pangea.org/habilweb.htm. [06/03/2010]

RICARDO, Ricardo (2008). "¿Se fiable internet?". [En línea] http://redacciones.wordpress.com/2008/09/08/% C2% BFes-fiable-internet/. [04/06/2010] 

WIKIPEDIA (2010). "Fuentes fiables". [En línea]http://es.wikipedia.org/wiki/WPFF. [06/05/2010]

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

El vídeo-flyer, el vídeo més efectiu a les xarxes socials

Tothom sap que és un flyer... Aquell paperet que algú ens dona i que moltes vegades llencen, o que apareix a les nostres bústies o als parabrises dels nostres cotxes. Probablement sigui l'eina de màrqueting of-line més popular i de menor cost existent. I la que a la vegada pot funcionar molt o no pot funcionar gens per aconseguir els nostres objectius de promocionar un producte o servei. Però en la Era d'Internet, els humans passem molta estona davant d'un mòbil, tablet o ordinador consultant les nostres xarxes socials. És probablement la nostra principal eina d'esbarjo i diversió. I això ja fa molt de temps que les empreses i alguns organismes estan aprofitant per arribar els seus productes, serveis o events. Segons les darreres dades, Facebook i Instagram son les xarxes més utilitzades amb major implantació en la nostra òrbita europea i occidental. I en el cas d'organismes i institucions, especialment les oficials, encara hi ha la dinàmica d'encarreg

“Els Misteris de Can Palós”, un documental produït per El Marge Comunica.

El documental ha estat dirigit per en Xavier Sánchez, CEO de El Marge Comunica i alhora estudiós local de Sant Boi i actual vice president de la Rutlla, centre d’estudis santboians. En “Els misteris de Can Palós” s’explica els enigmes i les diferents troballes arqueològiques d’aquesta petita masia del sege XVIII, així com va ser la seva rehabilitació i l’ús actual que te aquest edifici com a aula de natura.     El relat del documental comença explicant que l’any 2016, uns humils -i alhora misteriosos- maons del segle XVIII de la masia de Can Palós, dipositats en el Museu de Sant Boi de Llobregat , van formar part de la ambiciosa exposició temporal “D'obra. Ceràmica aplicada a l'arquitectura” , exposada i impulsada pel Museu del Disseny de Barcelona . De fet, el documental ha comptat en el seu rodatge amb la col·laboració del Museu del Disseny de Barcelona, així com del Museu de Sant Boi, l’ Arxiu Històric Municipal de Sant Boi i dels Minyons Escoltes i Guies de Catalunya que

10 consejos para utilizar a testadores "influencers" en marketing a cambio de producto

De sobras es conocida la importancia de los llamados “influencers” como herramienta efectiva de marketing. Pero existe otro tipo de “influencers” que son los testadores de producto cuyas pruebas y valoraciones pueden ayudar a decantar la balanza en la compra de un modelo o marca. Los test de producto que se publican en una web, blog o en una red social -a parte de ayudar a influir a un consumidor- facilitan en el ámbito de Internet un contenido que genera los llamados “backlinks” (los enlaces que recibe una página web desde otras páginas web) y que ayudan al posicionamiento orgánico en buscadores como Google. Evidentemente, si el responsable de márketing on-line dispone de un buen presupuesto, puede encontrar webs profesionales especializadas que ofrecen un servicio completo para generar un buen artículo con calidad (copy, fotografía, vídeo y modelos-figurantes). Aunque esta fórmula profesionalizada de test tiene ciertas garantías de éxito, también es verdad que hay muchos cons